Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


„Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)
Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowanie: 856 480,00
Całkowita wartość: 988 986,00
Krótki opis zadania:
Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Dzieci te są podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają specjalnej terapii wspomagającej ich rozwój. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. 1/ W roku 2019/2020 zrealizowano 4488 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1433 godziny terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1440 godzin terapii logopedycznej (2 logopedów), 832 godzin zajęć z integracji sensorycznej (2 terapeutów), 416 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 367 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (1 terapeuta usprawniania ręki). 2/ W roku 2020/2021 zrealizowano 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godzin terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1452 godzin terapii logopedycznej (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (3 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z terapii ręki (2 terapeutów usprawniania ręki). 3/ W roku 2021/2022 przewidzianych jest 4587 godzin pracy z dziećmi, w tym: 1452 godziny terapii pedagogicznej (2 pedagogów specjalnych), 1452 godziny terapii logopedycznej (2 logopedów), 858 godzin zajęć z integracji sensorycznej (3 terapeutów), 429 godzin zajęć rehabilitacyjnych (1 rehabilitant), 396 godzin zajęć z zakresu terapii ręki (2 terapeutów usprawniania ręki). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, w godzinach 9.00-18.00, w soboty w godzinach 8.00-14.00 w salach Stowarzyszenia odpowiednio przygotowanych z wykorzystaniem zgromadzonych przez Stowarzyszenie pomocy psychoedukacyjnych i sprzętu specjalistycznego. Trwają każdorazowo 60 minut (w tym konsultacje/rozmowy z rodzicami). Rodzic może uczestniczyć w zajęciach lub otrzymywać informację o ich przebiegu. Specjaliści udzielają informacji, porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci, maksymalne ich usprawnianie w każdej zaburzonej sferze, aby w efekcie uzyskać u nich jak największą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu (szczegółowe cele odnoszą się do każdego rodzaju zajęć i są zamieszczane w projektach). Szczegółowe działania podejmowane z dzieckiem są zaplanowane w Indywidualnych Planach Działania (IPD). IPD są otwarte tzn., że terapeuci w każdej chwili mogą wprowadzać zmiany stosowne do rozwoju dzieci ich postępów. Terapeuci po przeprowadzeniu zajęć sporządzają krótkie notatki, które są opatrzone bieżącą datą. Pod nimi podpisują się terapeuci i rodzice. Ten sam projekt jest dofinansowany z państwowych funduszy celowych – Gminy Miasto Płock. W roku 2019 realizowany był pod nazwą: „Moja szansa na samodzielność – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”. (w oparciu o umowę 3 – letnią z 2017 r.) Dofinansowanie wynosiło: 45 000,00 W roku 2020 realizowany był pod nazwą: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”. Dofinansowanie wynosiło: 50 000,00 W roku 2021 realizowany był pod nazwą: „Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych wsparcie ich rodzin”. Dofinansowanie wynosiło: 40 000,00 Całość dofinansowania: 135 000,00

PROJEKT PN. „BĘDĘ BARDZIEJ SAMODZIELNY” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Test

Drugi rok realizacji projektu: Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Dzieci te są obecnie podopiecznymi prowadzonego przez Stowarzyszenie "Jestem" Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i wymagają kontynuacji terapii. Pochodzą z miasta Płocka i subregionu płockiego tj. powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Są to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, które będą usprawniane w zależności od potrzeb przez następujących specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitanta, terapeutę usprawniania ręki. W sum