Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej

Na jakiej podstawie działamy?

Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej powstał w roku 1998 i był odpowiedzią Stowarzyszenia na potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Od tego czasu systematycznie się rozwija i poszerza swoją ofertę. Opiera się na głównych założeniach wczesnej interwencji/ wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jakie są cele ośrodka i dla kogo go stworzyliśmy?

Głównym celem ośrodka jest "wczesna interwencja" czyli wczesne oddziaływanie psychopedagogiczne i rehabilitacyjne na rozwój dziecka. Wczesna interwencja prowadzona systematycznie pozwala uzyskać maksymalnie harmonijny rozwój i sprawne funkcjonowanie dzieci. Nie dopuszcza także do pogłębiania się deficytów i dysfunkcji. Prowadzi do zwiększenia samodzielności dzieci niepełnosprawnych. W ośrodku przyjmowane są dzieci od urodzenia do 7 roku życia, z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Mogą to być dzieci z:

  • mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi;
  • po uszkodzeniach okołoporodowych;
  • uszkodzeniami OUN;
  • zaburzeniami narządów zmysłów (wzroku, słuchu, zaburzenia sprzężone);
  • zaburzeniami rozwojowymi (autystyczne i inne);
  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym (w tym opóźnienia mowy);

Gdzie, kiedy i jakie zajęcia prowadzimy?

Wszystkie spotkania są prowadzone w placówce Stowarzyszenia „Jestem” przy ul. 3-go Maja 16. Stowarzyszenie dysponuje salami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce psychoedukacyjne, począwszy od układanek, zabawek manipulacyjnych poprzez materiały edukacyjne do sprzętu Sali Doświadczania Świata, umożliwiającego poznawanie otoczenia wszystkimi zmysłami.

Zajęcia mają charakter pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem (45 – 60 minut). Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Istnieje również możliwość umówienia zajęć w sobotę.

Z ośrodkiem współpracują na stałe następujący specjaliści: pedagodzy specjalni, psycholodzy, surdologopeda, neurologopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy. Terapeuci są odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi. Dysponują dużą wiedzą psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, logopedyczną.

Terapia każdego dziecka opiera się na Indywidualnym Planie Działania, dostosowanym do możliwości ograniczeń każdego dziecka.