Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


Projekty realizowane w latach 1995-2012:

Projekty wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (Marszałek):

 • "Być w pracy – praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych" - 2012r.
 • "Gwiazdka dla każdego dziecka" - zabawa mikołajkowa z paczkami aktywizująca dzieci niepełnosprawne - 2011r.
 • "ONI potrafią" - kampania promująca możliwości wytwórcze i pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych intelektualnie - 2011r.
 • "Wiem więcej" – warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych podnoszące umiejętności sprawowania nad nimi opieki - 2011r.
 • "ONI mogą pracować" – kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynku pracy oraz ich integracji ze społeczeństwem - 2011r.
 • "Inny, ale taki sam" – program edukacyjny kształtujący pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej dla dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu płockiego - 2011r.
 • "Mikołaj pełen niespodzianek" - zabawa karnawałowa dzieci niepełnosprawnych - 2010r.
 • "Chcę pracować" - kampania interwencyjna na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynku pracy - 2010r.
 • "Praktyki zawodowe jako pierwszy znak do pracy" - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy - 2010r.
 • "Usprawnianie drogą do samodzielności" - zajęcia grupowe i indywidualne dzieci niepełnosprawnych - 2010r.
 • "Przy zabawie o pracy” – piknik promujący ideę zatrudnienia wspomaganego i pracy na otwartym rynku osób niepełnosprawnych intelektualnie - 2009r.
 • "Zdążyć na czas" - usprawnianie rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych - 2008r.
 • "Mikołaj niesie radość” – spotkanie świąteczne przy muzyce – 2004r.
 • Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych – 2003r.

Projekty wspierane finansowo przez Wojewodę Mazowieckiego:

 • „Integracja społeczna osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” 2012r.
 • „Poznawać lepiej” stymulacja psychoruchowa dzieci niepełnosprawnych - 2011r.
 • "Usprawnianie drogą do samodzielności" - zajęcia grupowe i indywidualne dzieci niepełnosprawnych - 2010r.
 • „Mogę więcej” – wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością umysłową w wieku od 0 do 7 roku życia przez stymulację wzrokową i dotykową – 2005r.
 • „Warsztaty teatralne dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” – 2003r.

Projekty dofinansowanie z Urzędu Miasta Płocka:

 • „Jestem tak samo ważna jak inne mamy – zajęcia dla matek dzieci niepełnosprawnych” – 2012r.
 • „Poznawać lepiej” – stymulacja psychoruchowa dzieci niepełnosprawnych – 2011r.
 • "Wczesna interwencja szansą na rozwój dzieci niepełnosprawnych"- 2010r.
 • "Krok do przodu" - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych - 2008r.
 • „Wczesna interwencja robi różnicę” – terapia dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 roku życia i wsparcie dla ich rodzin - 2007r.
 • Wczesna interwencja robi różnicę” – terapia dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 roku życia i wsparcie dla ich rodzin - 2006r.
 • „Idę” – stymulacja wielozmysłowa małych dzieci z niepełnosprawnością umysłową w wieku od 0 do 7 roku życia i wsparcie dla ich rodzin - 2005r.
 • „Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową od 0 do 7 roku życia” - lata 1999 – 2004
 • Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych – 2002r.
 • „Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym” – wypoczynek letni – 1999r.

Projekty wspierane finansowo przez Starostę Płockiego:

 • „Mikołaj pełen niespodzianek” – zabawa karnawałowa dla dzieci niepełnosprawnych – 2009r.
 • „Mikołaj niesie radość” – spotkanie świąteczne przy muzyce – 2008r.

Dofinansowanie z PFRON:

 • "Potrafię coraz więcej" – wczesna interwencja szansą optymalnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych” – 2009-2011r.
 • „Będę Pracownikiem" - włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy na otwartym rynku przy udziale trenera pracy realizowany w ramach programu pilotażowego pn. "TRENER PRACY" - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych w latach 2007 - 2010
 • "Wczesna interwencja"- szansa dla dzieci niepełnosprawnych na większą niezależność i samodzielność w życiu - 2008r.
 • Porozumienie „Partner” – dofinansowanie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do 7 roku życia - lata 2000 – 2005r.
 • Pikniki Integracyjne uczestników WTZ – „Pożegnanie Lata” - od 2003r.
 • Finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej od 1995r.
 • Porozumienie „Partner” - „Wczesna interwencja robi różnicę” – terapia dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 roku życia i wsparcie dla ich rodzin - lata 2000 - 2008.

Projekty wspierane finansowo przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

 • "Wczesna interwencja robi różnicę" - terapia dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 roku życia i wsparcie dla ich rodzin - 2007r.
 • "Wczesna interwencja robi różnicę" – zwiększanie zaradności i aktywności dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 roku życia i wsparcie dla ich rodzin – 2006r.

Projekty wspierane finansowo przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka:

 • „Potrafię coraz więcej” – wczesna stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata - 2009r.
 • "Krok do przodu" - wczesna stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata - 2008r.
 • "SNOEZELEN – rehabilitacja wielozmysłowa dzieci niepełnosprawnych w Sali Doświadczania Świata" - lata 2006 – 2007
 • „Zajęcia rewalidacyjne da dzieci niepełnosprawnych od 0 do 7 roku życia i wsparcie dla ich rodzin” – 2005r.
 • „Minimalizacja skutków niepełnosprawności szansą na godne życie dla dzieci i ich rodzin” – 2004r.

Projekty wspierane finansowo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku:

 • „Mikołaj pełen niespodzianek” – zabawa karnawałowa dla dzieci niepełnosprawnych – 2009r.
 • „Mikołaj niesie radość” – spotkanie świąteczne przy muzyce – 2008r.
 • Pikniki integracyjne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na pożegnanie lata - 2001 – 2008