Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


REHABILITACJA ZAWODOWA

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jesteśmy prekursorem na naszym terenie we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. W 2007r. jako jedna z dziesięciu organizacji w Polsce podpisaliśmy z PFRON porozumienie trzyletnie dot. realizacji programu pilotażowego „Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu w latach 2007 -2010 realizowaliśmy projekt „Będę pracownikiem”. Adresowany był on do osób w wieku od 20 do 35 lat, z niepełnosprawnością intelektualną bądź złożoną, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, o niskim poziomie wykształcenia, nie posiadających kwalifikacji zawodowych. Z uwagi na stopień niepełnosprawności osoby te nie były one w stanie samodzielnie znaleźć, podjąć i utrzymać pracę. Ogółem w pilotażu wzięło udział 37 beneficjentów a 28 podjęło zatrudnienie. Po zakończeniu tego projektu corocznie prowadzimy praktyki zawodowe. Mają one na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Stanowią często pierwsze doświadczenie w kontaktach ze środowiskiem pracy. Działania te są adresowane do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Płocku, którzy przeszli często wieloletnią rehabilitację społeczno-zawodową a jednocześnie nadal nie pozyskali zatrudnienia i pozostają w tych placówkach. Z naszych doświadczeń wynika, że najlepszą formą rehabilitacji zawodowej jest nauka pracy na stanowisku w firmie poprzez wykonywanie konkretnych czynności. W ramach tych projektów beneficjenci otrzymują usługi osobistego asystenta zawodowego, psychologa i doradcy zawodowego.

Rehabilitację zawodową możemy realizować dzięki współpracy z kilkoma płockimi firmami.

Nasi podopieczni podczas praktyk:

zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego zdjecie podopiecznego