Plock ul. 3-go Maja 16, pok. 413 tel. (24)268-61-88
NIP: 774-19-09-291   Regon: 610226568   KRS: 0000184746
www.jestemplock.org   biuro@jestemplock.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Some alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt textSome alt text
Some alt text

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Some alt text

OŚRODEK POMOCY REWALIDACYJNEJ

Some alt text

REHABILITACJA ZAWODOWA
 

Some alt text

PROJEKTY
 


Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem” istnieje od 1995r. Działa na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i Rozporządzenia MGPIPS w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Realizuje rehabilitację społeczną z elementami przygotowania zawodowego dla 15 podopiecznych – osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 15.00, realizowane są w trzech pracowniach terapeutycznych:

  • pracowni krawieckiej
  • pracowni rękodzieła
  • pracowni technik różnych

Główne cele WTZ:

Podstawowym celem działania WTZ jest rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie na miarę jego możliwości. Oprócz rehabilitacji, celem WTZ jest promowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rehabilitacja zawodowa:

Rehabilitacja zawodowa w WTZ prowadzona jest na dwóch płaszczyznach:

1. Rozwijanie motywacji i tempa pracy, podnoszenie sprawności manualnej, ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy, nabywanie umiejętności wykonywania prac plastycznych, krawieckich, dziewiarskich, obróbki drewna i szkła, ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania – realizowane w poszczególnych pracowniach.

2. Przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez: praktyki zawodowe w firmach, treningi na terenie warsztatu, udział w szkoleniach dotyczących zatrudnienia organizowanych przez różne instytucje.

Pracownia rękodzieła: - wyrób ozdób ze szkła i drewna, zajęcia z malowania, rzeźbienia i klejenia drewna, zajęcia z obróbki szkła witrażowego (cięcie, szlifowanie, klejenie, łączenie szkła z drewnem, lutowanie, fugowanie, patynowanie), zajęcia z papieroplastyki

Pracownia krawiecka: - zajęcia krawieckie (szycie ręczne i maszynowe), wykonywanie zabawek pluszowych, patchworków i aplikacji, zajęcia hafciarskie i tkackie.

Pracownia technik różnych: - wyrób ozdób ze sklejki i mas plastycznych, wyrób stroików świątecznych, wykonywanie kart okolicznościowych i zaproszeń, praca na komputerze i obsługa maszyn biurowych, wykonywanie biżuterii i ozdób do odzieży, udział w praktykach zawodowych organizowanych w płockich firmach.

Rehabilitacja społeczna:

Uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez WTZ. Pod opieką instruktorów wychodzą do kina, teatru, restauracji. Biorą udział w różnych imprezach sportowych, kulturalnych i integracyjnych organizowanych na terenie miasta. Współorganizują uroczystości wewnątrz warsztatowe: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Mikołajki itp.

W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są następujące treningi:

  • trening w zakresie czynności życia codziennego i gospodarstwa domowego (przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu),
  • spotkania społeczności WTZ, mające na celu rozwój umiejętności w zakresie odpowiedniego zachowania się i rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych, ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ i przyszłego pracownika,
  • wsparcie psychologiczne,
  • trening w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,
  • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego,
  • trening ekonomiczny

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Organem decydującym o procesie rehabilitacji jest Rada Programowa Warsztatu (kierownik, psycholog, instruktorzy). Jednak nic nie jest realizowane wbrew woli uczestników, ponieważ są traktowani jak osoby mające pełne prawo do decydowania o sobie i własnym życiu. Instruktorzy organizują pracę uczestników tak, by w pełni wykorzystać ich potencjał, zmotywować do jak największej samodzielności, z odpowiednią ilością wsparcia, ustalaną dla każdego indywidualnie. Uczestnicy poprzez terapię doskonalą umiejętności niezbędne w samodzielnym i aktywnym życiu w środowisku.

W WTZ powstaje wiele ciekawych prac, które są sprzedawane na specjalnie zorganizowanych kiermaszach lub bezpośrednio na terenie placówki. Dochód uzyskany ze sprzedaży jest przeznaczany na cele integracyjne.

WTZ przy Stowarzyszeniu „JESTEM” to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaspokajać potrzebę akceptacji, poczucia własnej wartości i użyteczności. Mogą także rozwijać się w sferze społecznej i odnaleźć swoje miejsce w życiu. Rehabilitacja realizowana w WTZ rozwija ich zainteresowania i możliwości twórcze oraz daje im szansę na godne życie i należne miejsce w społeczeństwie.